Browsing: Świat

Choć zarówno Art.19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jak i Art.10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz Art.11 Karty Praw…

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Adam Niedzielskiego, które złożyła fundacja „Polskie VETO”. Każdy z nas był świadkiem zbrodniczego łamania naszych…

Dr Benjamin Santer, jeden z najbardziej szanowanych naukowców na świecie, sfałszował kluczowy raport klimatyczny w latach 90-tych. Uniwersytet, którego Santer…

78. szczyt ONZ odbył się we wrześniu 2023 roku. Główny temat: Szybsze wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Czy wezwanie…